Akreditif işlemlerinde amir banka (  issuing bank ) , akreditifi açan ve lehtara karşı akreditif şartlarına uyulması ve istenilen akreditif belgelerinin zamanında ve gerekli şekil şartlarına uygun biçimde akreditifte belirlenen yerde sunulması koşulu ile geri dönülemez ödeme sorumluluğu taşıyan bankadır.

Amir bankanın geri dönülemez ödeme sorumluluğu lehtar , amir ve bankalar arasındaki diğer sözleşmelerden bağımsız olarak verilmektedir.

Amir banka , lehtar ile amir arasındaki herhangi bir sözleşmeden kaynaklanan nedenlerle ödeme yükümlülüğünden feragat edemez.

Akreditif bir kez açıldığında, gerekli şartların yerine getirlmesi ile amir bankanın geri dönülemez bir ödeme sorumluluğunu taşıyacağı için amir bankalar amirlerden gerekli güvenceleri almadan akreditif açmazlar.
2/1/2012

Tüm Nakit İhtiyaçlarınız için bize ulaşın

212 481 00 10
www.interaktifkredi.com

Reply
6/24/2012

Great blog, enjoyed browsing through the site

Reply
9/19/2012

Hello

ReplyLeave a Reply.